Nasze usługi brukarskie obejmują:

– układanie dróg dojazdowych
– układanie chodników
– układanie kostki brukowej na parkingach, podjazdach, placach
– ścieżki i alejki w parkach
– układanie kostki brukowej przed domem
– obejścia wokół domu
– tworzenie alejek i ścieżek ogrodowych
– oraz na innych powierzchniach, według potrzeb naszych klientów

Układamy kostkę:

– brukową
– granitową
– betonową

Dodatkowo wykonujemy:

– kucie betonu,
– wywóz gruzu i ziemi,
– porządkowanie terenu,
– studnie chłonne bezobsługowe,
– odwodnienia liniowe i punktowe,
– prace ziemne poza powierzchnią kostki.